Téli munkagépek HR hóekék

HR hóekék

Homlokekék

HR hóekék

Osztott palástú hóeke szabványos eszközfelfogó lappal szerelt gépjárműre, illetve traktor mellső hárompontra

A hóeke adaptert közvetlenül, további külön közdarabok szükséglete nélkül az eszközhordozó tehergépjármű mellső felfogólapjára, illetve a traktor mellső hárompontjára lehet csatlakoztatni.

Működtetése hidraulika hengerek segítségével a vezetőfülkéből történik.

A hóeke alapkivitelben függesztő kerettel csatlakozik a  gépjármű szabványos eszközfelfogó lapjához. A függesztő egysége lehetővé teszi az eke felemelését, lesüllyesztését és oldalra fordítását, egyidejűleg az útburkolathoz képest megfelelő támadási szög beállítását. A függesztő keret ezenkívül elnyeli az egyenetlen útfelület által okozott rezgéseket és ütéseket, valamint biztosítja, hogy az eke az útfelület mindenkori síkjához képes legyen automatikusan igazodni.

A felfogási lehetőségek:    DIN 76060A,
                                      DIN 76060B
                                      MSZ EN 15432-1 F1,
                                      MSZ EN 15432-1 F2
                                      Traktor mellső hárompont (II.kat)

        

-  a 4 szekcióból álló palást és a billenő előkeret kombinációja által a legjobban követi az útfelületet (nyomvályú, domborulat, stb);

-  a palástok rugalmas felfüggesztése csillapítja a felfogószerkezetre és az alapgépre átadódó rezgéseket, csendesebb, rázkódásmentes üzemet biztosít;

-  az úton levő akadályokat (pl. lefagyott tégla, aknafedlap stb.) a palástszegmensek rugalmas felfüggesztésük segítségével (bebillenés+emelkedés) a hóeke sérülése nélkül „átugorják”;

-  a pozitív támadási szögű kopásálló gumi vágóél még a letaposott, lefagyott hó esetében is lehetővé teszi a tökéletes hóeltakarítást,

-  a hóeke rendelhető  összevulkanizált acél-gumi vágóéllel, kopásálló acéléllel illetve gumiéllel,

-  a hóeke szegélykő megvezetéssel rendelkezik, amely oldalirányú védelmet biztosít;

-  az ekét bármelyik oldalra fordított helyzetében a hidraulika ütközteti a fordító munkahengerekhez kapcsolt kettős nyomáshatároló szelep a hóeke elakadása esetén lehetővé teszi annak elfordulását, ami nagyfokú üzembiztonságot jelent a hóeke számára;

-  a hóeke alapkivitelben robusztus, fúvott, gumikerekekkel kapcsolódik az útburkolathoz.

-  alapkivitelben hóterelő ponyva  a hófelverődés ellen.

-  emelése, süllyesztése, fordítása hidraulikus munkahengerek segítségével történik

-  a hóeke kiegészíthető TE-2 elektro-hidraulikus tápegységgel (két kettős működésű szekció, egyik kapcsolható úszó helyzettel) is, amennyiben az eszközhordozó gépjármű nem rendelkezik megfelelően kiépített hidraulikus rendszerrel.

Az ekék munkahelyzetben automatikusan működő védelemmel vannak ellátva az akadályok által okozott károsodás elkerülése érdekében.

A védelem egyik biztosítéka a palástelemek rugalmas, vulkollan elemekre történő felfüggesztése.

A fokozott hidegtűrésű és rugalmasságú vulkollan lengésirányító elemek lehetővé teszik, hogy az ekeél akadállyal történő ütközése esetén a palástelem előrebillenve felemelkedjen, miközben a lengésirányító elemek „S”-alakban deformálódnak. Mind a palástelem felemelkedése, mind pedig előrebillenése az akadályon való könnyű „átugrást” célozza, melynek megtörténte után a palástelem felveszi eredeti helyzetét. A palástszekciók rugalmas lengésirányító elemekre történő felfüggesztése nem ad át rezgéseket a felfogószerkezetre és az alapgépre, ezáltal a hóeke csendesebb, rázkódásmentes üzemet biztosít.

A védelem másik biztosítéka fordító munkahengerek hidraulikus körébe épített kettős nyomáshatároló, melyen keresztül lehetőség nyílik a hóeke elöl járó szélének durva elakadása esetén a hóeke gyors visszafordulására. Ez nagyfokú üzembiztonságot jelent a hóeke szerkezete, valamint biztonságot a gépjárművezető számára!

A harmadik biztosíték az ekeélek szélére szerelt szegélykő megvezető, mely egyrészt a fenti funkciót támogatja, másrészt a hátul járó ekeélet védi a kiemelt szegélytől.

Laza hóban végzett munka esetén a hófelverődést a hordozó jármű homlokfelületére és szélvédőjére terelőgumi akadályozza meg.

Műszaki adatok:

           

Típus

Tömeg

Támadási szög

Fordítási tartomány

Szekciók száma

Vágóél hossza

Munkaszélesség munkahelyzetbe fordítva

HR 300

820 kg

25°

± 30°

4

3000 mm

2600 mm

HR 360

880 kg

25°

± 30°

4

3600 mm

3120 mm